Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek i załączniki (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7) o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
-    wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
-  kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga     stada/paszporty

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zgodnie z poniższym regulaminem

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z poniższym regulaminem

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 7.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa w Zespole Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zgodnie z  regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy regulaminu działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku.


drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
data publikacji: 
wtorek, 26 czerwca 2018, godz. 13:24
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 11:13 -> historia zmian  (7)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
53 502 991

Stopka