Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców do pobrania także w Oddziale Komunikacji, Stanowisko nr 4 na Sali Obsługi Klienta, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty (do wglądu)
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
3. 1 fotografia
4. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne
5. Zaświadczenie o niekaralności

Uwaga: Złożone dokumenty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka przekazywane są do Komisji Egzaminacyjnej przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Termin egzaminu wyznacza komisja.
O pozytywnym wyniku egzaminu Komisja informuje Oddział Komunik
acji, który dokonuje wpisu do Ewidencji Instruktorów i Wykładowców.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 50 zł - za wpis

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Sala Obsługi Klienta,
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis do ewidencji instruktorów - decyzja i legitymacja
Wpis do ewidencji wykładowców - decyzja i zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Oddział Komunikacji, Stanowisko nr 4 na Sali Obsługi Klienta lub pokój 109, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922, z późn. zm.) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. (Dz. U. 2016 poz. 1791).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
data publikacji: 
czwartek, 24 stycznia 2013, godz. 09:03
ostatnia zmiana: 
czwartek, 14 grudnia 2017, godz. 10:35 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
4 479

Stopka