Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej.  OKM-28.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Oddziale Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości
2. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych   zeznań (dotyczy wtórnika dowodu rejestracyjnego i nalepki kontrolnej) 
3. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego (dot. dowodu rejestracyjnego)  
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
5. Tablice rejestracyjne wydane wg nowego wzoru (białe) w celu ponownego ich zalegalizowania nalepkami legalizacyjnymi (dot. wtórnika nalepek legalizacyjnych)
6. Dowód rejestracyjny (dot. wydania wtórnika nalepki kontrolnej, nalepek  legalizacyjnych i wymiany dowodu rejestracyjnego).
7. Stosowne oświadczenie (dotyczy nalepki legalizacyjnej). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz  katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM-06.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Oddział Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Komunikacji

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Komunikacji, tel. 24 367 17 54.

PODSTAWA PRAWNA:
1. § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.).
2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 481 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 czerwca 2015, godz. 13:20 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 793 968

Stopka