Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1196/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5.01.2004r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1128/03 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 18.12.2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 12


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz.543 z 2000 r z późniejszymi  zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 1128/03 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 18.12.2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 12 w sposób następujący:
 
1. W § 2 ust. 1 zarządzenia litera „a”  otrzymuje brzmienie:
„za dzierżawę budynku – 6,00 zł/m2 (netto)”.


§ 2


Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1196/04 z dnia 5 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 580

Stopka