Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien spełniać warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.z 2016 r. poz. 352).

WYMAGANE DOKUMENTY: Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: bezpłatnie, jednakże Urząd Miasta Płocka może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób  lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (budynek Ratusza, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, UMP zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja udostępniana w formie papierowej lub elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, droga pocztowa lub forma elektroniczna.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.   

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
data publikacji: 
piątek, 18 marca 2016, godz. 12:20
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 lutego 2017, godz. 12:21 -> historia zmian  (10)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
1 386

Stopka