Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien spełniać warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.z 2019 r. poz. 1446).

WYMAGANE DOKUMENTY: Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: bezpłatnie, jednakże Urząd Miasta Płocka może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób  lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (budynek Ratusza, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, UMP zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja udostępniana w formie papierowej lub elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, droga pocztowa lub forma elektroniczna.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.   

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
data publikacji: 
piątek, 18 marca 2016, godz. 12:20
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 15:48 -> historia zmian  (12)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 779

Stopka