Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 3906/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie :  nie wyrażenia  zgody na umorzenie Pani Iwonie Kuźnickiej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Fabrycznej 19a w Płocku – za 2004 i 2005 rok w kwocie łącznej 221,40 zł plus odsetki 24,70 zł.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U.Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz. 1203), § 2 ust. 1 pkt 5  Uchwały   Nr 873/ XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286 / XV / 03 Rady Miasta z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt.1  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 3049/2005 z dnia 24.01.2005 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 3506/2005 z dnia 1.06.2005 roku oraz zmienionego Zarządzeniem nr 3759/2005 z dnia 4.08.2005 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Nie wyrażam zgody na umorzenie Pani Iwonie Kuźnickiej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości przy ul. Fabrycznej 19a w Płocku – za 2004 i 2005 rok w kwocie łącznej 221,40 zł plus odsetki 24,70 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3906/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:02
ostatnia zmiana: 
środa, 14 września 2005, godz. 12:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 539

Stopka