Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2393/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 września 2008r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 115, poz. 791 Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz 416 i Nr 145, poz 917) )zarządza się co następuje:
§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Bogiel – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku o powierzenie stanowiska kierownika świetlicy szkoły Pani Iwonie Szymańskiej.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 września 2008 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2393/08 z dnia 17 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 512

Stopka