Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Opiniowanie/uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej. ZPI-02.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek – brak druku, pismo o zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Do uzyskania pozytywnej opinii/uzgodnienia niezbędna jest dokumentacja techniczna opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock, podpisana przez projektanta i obejmująca:

a) aktualne warunki techniczne,

b) mapy geodezyjne (do celów projektowych) z naniesioną projektowaną lokalizacją urządzeń kanalizacji deszczowej w wersji uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej,

c) projekt budowlany w min. 2 egzemplarzach (1 egz. pozostaje w archiwum Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej),

d) w razie zaistnienia takiego obowiązku kserokopii prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e) w razie zaistnienia takiego obowiązku kserokopie wymaganych uzgodnień, warunków m. in. z Oddziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Płock.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaopiniowanie/uzgodnienie projektu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95, drogą pocztową. 

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Polityki Przestrzennej Miasta tel. 24 367 17 63, pok. 322 C.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

Zarządzenie Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.  

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
data publikacji: 
poniedziałek, 20 lutego 2012, godz. 12:48
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 09:57 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 418

Stopka