Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Opiniowanie/uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej. ZPI-02.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Do uzyskania pozytywnej opinii/uzgodnienia niezbędna jest dokumentacja techniczna opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock, podpisana przez projektanta i obejmująca:

a) aktualne warunki techniczne,

b) mapy geodezyjne (do celów projektowych) z naniesioną projektowaną lokalizacją urządzeń kanalizacji deszczowej w wersji uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej,

c) projekt budowlany w min. 2 egzemplarzach (1 egz. pozostaje w archiwum Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej),

d) w razie zaistnienia takiego obowiązku kserokopii prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e) w razie zaistnienia takiego obowiązku kserokopie wymaganych uzgodnień, warunków m. in. z Oddziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Płock.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaopiniowanie/uzgodnienie projektu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95, drogą pocztową. 

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Polityki Przestrzennej Miasta tel. 24 367 17 63, pok. 322 C.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

Zarządzenie Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.  

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
data publikacji: 
poniedziałek, 20 lutego 2012, godz. 12:48
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 09:57 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 754

Stopka