Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
15 maja br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:

 • rozwiązań docelowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami”, obejmujących budowę dróg dojazdowych;

 • powołania zespołu ds. przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

 • określenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę gminną w wyniku podziału nieruchomości;

 • zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2003 rok;

 • zwiększenia stanu zatrudnienia w Straży Miejskiej;

 • wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka;

 • wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego;

 • rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego;

 • udzielenia dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych na 2003 rok: jednostki oraz administrowanych przez nią placówek oświatowo-wychowawczych;

 • podziału środków finansowych w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdziale 85319 – Ośrodki pomocy społecznej;

 • składania wniosków dotyczących zmian w Budżecie Miasta Płocka;

 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ulicy Chopina stanowiącego własność Gminy;

 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ulicy Na Skarpie stanowiącego własność Gminy.
 • drukuj
     getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

   

     
   

  tytuł: 
  15 maja br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
  data publikacji: 
  wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 11:57
  ostatnia zmiana: 
  wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 11:57 -> historia zmian  (0)
  nadzór nad treścią: 
  osoba publikująca: 
  Konrad Kozłowski
  ilość wyświetleń: 
  66 490 523

  Stopka