Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4012/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; z 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 139 poz.1324, Nr 124 poz. 1152, Nr 229 poz. 2276; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz.15, Nr 213 poz.2155; z 2005r. Nr 10 poz.66); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowści oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.1752, Dz. U z 2005r. Nr 128 poz. 1069, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowści i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U Nr 50 poz. 511, Dz. U z 2000r. Nr 122 poz. 1332 oraz §§ 4, 8, 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r.,  Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005r., Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005r. zarządzam:

§ 1

Zatwierdzam:
1.„Zasady rachunkowości w Urzędzie Miasta Płocka Jednostka Budżetowa”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.„Zasady rachunkowości Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego – Organu Podatkowego Samorządu Terytorialnego”, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2002 roku,  Zarządzenie Nr 38/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku,  Zarządzenie Nr 699/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4012/05 z dnia 30 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 18 października 2005, godz. 08:30
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 października 2005, godz. 08:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 556

Stopka