Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 356/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 marca 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja.

Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz Uchwałą Nr 986/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja (uchwalonego Uchwałą nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000r.) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Wnioski złożone do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja zostają rozpatrzone zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 356/07 z dnia 07 marca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:42
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 400

Stopka