Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2898/09
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3762/09

Zarządzenie Nr 3369/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 maja 2009 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2009 rok.

 

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok, pkt. 22 „Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 2335/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2008 r., zmienionych zarządzeniami: nr 2461/08 z dnia 8 października 2008 r., nr 2925/09 z dnia 26 stycznia 2009 r., nr 2968/09 z dnia 12 lutego 2009 r. i nr 3140/09 z dnia 30 marca 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/08 z dnia 1 września  2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2898/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2009 rok § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2009 rok w wysokości  2.056.708,00 zł.”.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski    

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3369/09 z dnia 21 maja 2009r.
data publikacji: 
środa, 27 maja 2009, godz. 12:16
ostatnia zmiana: 
środa, 27 maja 2009, godz. 12:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 408

Stopka