Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 519/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 12 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć o 1 etat limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
61,25 etatu w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniach lekarskich zastępowanych pracowników jednostki (3,75 etatu),
57,50 etatu od dnia zakończenia przebywania na zwolnieniach lekarskich zastępowanych pracowników jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2007 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 519/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
środa, 25 kwietnia 2007, godz. 15:33
ostatnia zmiana: 
środa, 25 kwietnia 2007, godz. 15:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 566

Stopka