Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 21.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJAdot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka”


Część z mieszkańców mających działki zabudowane i niezabudowane zlokalizowane przy ul. Grabówka skierowali swoje uwagi do projektu wyłożonego planu dotyczące możliwości budowy domów mieszkalnych. Zgodnie z przedstawionym planem Górna-Ośnicka na działkach wzdłuż ul. Grabówka przewidziano tereny zielone, nawet na działkach na których już są pobudowane domy mieszkalne.
Prezydent ustosunkowując się do wniosków mieszkańców uwzględnił je w części, co dla właścicieli oznacza, że będą mogli po wyznaczeniu linii zabudowy i w części zachowania terenu zielonego podbudować budynki. Niestety innego zdania jest biuro projektowe do którego wnioski prezydenta trafiły, otóż osoby odpowiedzialne za naniesienie uwzględnionych uwag twierdzą, że miejscowy plan musi być zgodny ze studium, a w tym  dokumencie są naniesione tereny zielone wzdłuż ulicy Grabówka, tak jak już wspomniałam wyżej również na nieruchomościach na których znajdują się budynki.
Jak w związku z przyjętym przez większość Rady Miasta Płocka studium i  projektem miejscowego planu, który musi być zgodny ze studium przedstawia się sytuacja mieszkańców będących właścicielami nieruchomości przy ul. Grabówka. Czy wobec takiego stanu ich nieruchomości nie będą działkami budowlanymi, a jedynie terenami zielonymi? Czy firma przygotowująca studium nie widziała, jaki jest stan obecny nieruchomości, skoro naniosła tereny zielone na już istniejące zabudowy?
Jeśli jest sprzeczność wynikająca ze stanu faktycznego (już istniejące nieruchomości), a naniesionymi zmianami wynikającymi ze studium i projektem MPZP, to proszę odstąpić od dalszego procedowania planu i przystąpić do zmiany studium.
W przeciwnym wypadku część mieszkańców, którzy mają plany budowy budynków lub zamierzają sprzedać nieruchomości potencjalnym nabywcom mającym w planach budowę domów mogą mieć problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie mówimy tym bardziej o stanie na dzień dzisiejszy lub w najbliższej przyszłości, bo nie możemy narzucić właścicielom budowy budynków do konkretnego roku.
Jakie rozwiązanie widzi w obecnym stanie prawnym Urząd Miasta Płocka, przede wszystkim aby nie skrzywdzić właścicieli nieruchomości, którzy w dobrej wierze nabyli działki kilka lat temu, tymczasem ich przeznaczenie może zmienić obecnie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-24 / 1413
data publikacji: 
piątek, 25 listopada 2016, godz. 11:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 25 listopada 2016, godz. 11:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
58 467 976

Stopka