Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 7.04.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. wynajmu budynku administracyjno-gospodarczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  w Płocku


W związku z unieważnieniem przetargu na wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną w budynku administracyjno-gospodarczym ZOOBAR proszę o informację, na jakiej podstawie główny księgowy Pani Kamila Wiśniewska działająca z up. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku podpisała się pod rozstrzygnięciem unieważniającym przetarg.
Zgodnie z par. 7 pkt. 2 ppkt. j Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do kompetencji Zastępcy Dyrektora jednostki należy nadzór nad prawidłowością przygotowania i przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą PZP. Natomiast w par. 9 znajdują się kompetencje głównego księgowego, wśród których nie ma nic mowy o przetargach. Nadmieniam, że w strukturze organizacyjnej znajduje się komórka zajmująca się wyłącznie przetargami.
Ponadto proszę o udzielenie informacji na podstawie umowy najmu, której treść znajduje się w BIP, czy firma która zaproponowała najwyższą ofertę p. B. Woroniecka ( 55 zł/m2) składa wniosek o sprzedaż alkoholu w tym punkcie. Zgodnie z umową, która znajduje się w BIP (par. 2 pkt. 1 ) przedmiotem działalności jest przygotowanie i serwowanie różnego rodzaju posiłków, deserów, napojów chłodzących dla zwiedzających MOZ w Płocku.
Nie ma mowy o napojach alkoholowych. Oczywiście w pkt. 2 tego samego paragrafu przeznaczenie najmu można zmienić wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. Czy podobne zapisy nie dają możliwości zmiany zasad i nie wpływają na brak transparentności rozstrzygnięć przetargowych?
Być może po wpisaniu od razu sprzedaży napojów alkoholowych oferentów byłoby o wiele więcej, a także wysokość ofert byłaby na wyższą stawkę.

Mam kilka istotnych uwag do treści umowy, która może sugerować na negatywne skutki dla strony wynajmującej.
W myśl zapisu par. 3 pkt. 2 okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 1 rok, ale (uwaga!!!) na wniosek „Najemcy”. Przecież najemca może złożyć wniosek wyłącznie o przedłużenie do końca września (o 9 miesięcy), czyli na najbardziej atrakcyjny czas dla prowadzenia swojej działalności. Umowa winna obowiązywać na ściśle określony czas, czyli do końca 2015, jak zapisano w par. 3 pkt. 1 umowy najmu. Ogłoszenie przetargu na wynajem powierzchni od X/2016 będzie niekorzystne dla ZOO, z uwagi na ponad półroczny „martwy” handel na terenie ZOO.
Tu znów w moim przekonaniu naruszona jest zasada transparentności.
Nieprecyzyjny zapis par. 5 pkt. 1 nie określa, czy płatność czynszu następująca do 7-go każdego miesiąca następuje z góry, czy z dołu.
Z kolei zapis par. 5 pkt. 5 w kwestii dotyczącej opłat eksploatacyjnych nie obejmuje opłat za kanalizację (wywóz nieczystości, jak mniemam firma będzie regulować na podstawie odrębnej umowy, a od lipca 2015 podatek śmieciowy).
Par. 5 pkt. 8 dotyczy potrącenia przez „Wynajmującego” zaległego czynszu z kaucji. Jednak termin uzupełnienia kaucji po jej potrąceniu w terminie 24 dni, jest bardzo długi.
W par. 7 pkt. 3, w którym mowa jest o ubezpieczeniu przedmiotu najmu przez „Najemcę”, czy jest określony termin dokonania ubezpieczenia, którego w umowie niestety brakuje np. od chwili podpisania umowy.
Mam nadzieję, że te kilka uwag posłuży do wyeliminowania na przyszłość pewnych nieścisłości, a także zwiększy transparentność rozstrzyganych przetargów.

/-/ Wioletta Kulpa

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2015-04-07 / 365
data publikacji: 
środa, 08 kwietnia 2015, godz. 10:05
ostatnia zmiana: 
środa, 08 kwietnia 2015, godz. 10:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
57 291 636

Stopka