Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XVII - 27-02-2020

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /17, 4 KB plik: /17, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 11666 KB plik: pdf, 11666 KB

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2019 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2019 rok.
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2019 rok.
6) Omówienie możliwych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka oraz realizacji przebudowy DK 62.
7) Raport końcowy podsumowujący badanie zanieczyszczenia powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej na okres jednego roku przez Konsorcjum DACSYSTEM i Fundację ARMAAG z Gdańska, z zainstalowanych czujników pyłu PM 2,5 i PM 10 oraz czujników pasywnych.
8) Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2019 roku wraz z analizą zadłużenia w latach 2015-2019 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za rok 2019.
9) Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka z 30 stycznia 2020 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 320),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 321),
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku (druk nr 312),
4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku (druk nr 319),
5. zmiany uchwały nr 283/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży (druk nr 313),
6. zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 314),
7. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 315),
8. zmiany uchwały nr 299/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 316),
9. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 120/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 317),
10. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 120/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 318),
11. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 322),
12. rozpatrzenia petycji z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 311).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
11) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Odpowiedzi na interpelacje.
15) Sprawy różne.
16) Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XVII - 27-02-2020
data publikacji: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 09:35
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 09:35 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
63 803 578

Stopka