Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Budżet Miasta Płocka
na 2018 rok

 

Uchwała Budżetowa

 
Załącznik nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2018 rok

Załącznik nr 2a - Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok

Załącznik nr 2b - Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2018 rok

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku

Załącznik nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2018 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów

Opis planowanych dochodów

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Opisy wydatków majątkowych

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań bieżacych realizowanych w roku 2018

Wykaz zadań bieżących jednostek budżetowych

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2018 rok

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Plan finansowy Książnicy Płockiej

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Charakterystyka zadań bieżących Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses realizowanych w roku 2018

Charakterystyka zadań bieżących Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanych w roku 2018

Charakterystyka zadań bieżących Książnicy Płockiej realizowanych w roku 2018

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Galeri Sztuki realizowanych w roku 2018

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Orkiestry Symfonicznej realizowanych w roku 2018

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez ZUM Muniserwis w roku 2018

Spis treści
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Budżet Miasta Płocka na 2018 rok
data publikacji: 
środa, 03 stycznia 2018, godz. 12:22
ostatnia zmiana: 
środa, 03 stycznia 2018, godz. 15:21 -> historia zmian  (6)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
56 233 473

Stopka