Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1194/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5.01.2004r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o pow. 35,70 m2 mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 64, Straży Miejskiej w Płocku 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 35,70 m2 mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 64 Straży Miejskiej – Jednostce  Budżetowej na okres do 31.12.2004 r. z przeznaczeniem na potrzeby własne jednostki.

§ 2


Ustalić stawkę za najem pomieszczeń w wysokości 4,50 zł/m2 netto.

§ 3


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1194/04 z dnia 5 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:08
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 583

Stopka