Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Podatek od środków  transportowych. OPO - 06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
- deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3 lub na www.mf.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 (wzory wypełnienia)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu według dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc, zawieszenia

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata  do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
 - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 - po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze – Stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1) lub stanowiska Oddziału Komunikacji, Al. Piłsudskiego 6.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat) – pok. 141 C, tel. 24 367 15 39.
Wpłaty, windykacje – pok. 139 C, tel. 24 367 15 32.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

ULGI:
Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445 ze zm.).
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. Nr 205, poz. 2025).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 221/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Rady 
Miasta Plocka Nr 630/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku, Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 262/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 243/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od środków transportu. OPO - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 października 2018, godz. 09:37 -> historia zmian  (64)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 406

Stopka