Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 629/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 537/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.u. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 roku, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 roku, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 roku, Dz.U. Nr 172 poz. 1441 z 2005 roku, Dz.U. Nr 17 poz.128, Dz.U. 175 poz. 1457, Dz.U. Nr 181 poz. 1337 z 2006 roku, Dz.U. 48 poz. 327 z 2007 roku) oraz Uchwały Nr 94/VII/07 § 3 ust. 3 i 9a Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku zarządza się , co następuje:

§ 1

§ 1 przyjmuje nowe brzmienie:
„ Powołać komisję w następującym składzie:
1.Zofia Ulicka - przewodnicząca
2.Aniela Niedzielak -członek
3.Iwona Stanowska – członek
4.Agnieszka Malinowska – członek
5.Krzysztof Laskowski – członek odpowiedzialny za sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów złożonych przez wnioskodawców”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 629/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 610

Stopka