Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 2323/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 01 września 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

Na podstawie § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r.w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271,zm. Dz.U.z 2004r.Nr 237 poz.2376), oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2208/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka , zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2197/08 z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych zmienionym Zarządzeniem Nr 2251/08 z dnia 29 lipca 2008r. wprowadzam następującą zmianę:
w § 1 ust. 1 w tabeli poz. 74 otrzymuje brzmienie.

Lp.: 74
Nazwisko i imię: Gąsiorowska Iwona
Wydział/Oddział/Referat: WSO.II.
Poj. silnika: 1,3
Miesięczny limit kilometrów: 150

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2008r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2323/08 z dnia 01 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 396

Stopka