Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie telefoniczne lub pismo zgłaszające wadliwe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej
W zgłoszeniu należy podać:
1. istotę złego funkcjonowania kanalizacji (niedrożne kratki ściekowe, przykanaliki, brak
włazu nastudziennego, zastoiska wodne, niewłaściwe bądź dzikie włączenia do kanalizacji deszczowej),
2. lokalizację źle funkcjonującej kanalizacji (nazwa ulicy, adres, odległość od najbardziej charakterystycznego obiektu - budynku lub miejsca),
3. data stwierdzenia nieprawidłowości,
4. dane personalne osoby zgłaszającej, telefon, adres.

Uwaga: Sprawy dotyczące:
1. sieci kanalizacji sanitarnej (fekalnej) i ogólnospławnej (tel. 24 364 42 91 w godz. 7.00 – 15.00 poniedziałek – piątek).
2. sieci wodociągowej (tel. 24 364 42 41 w godz. 7.00 – 15.00 poniedziałek – piątek)
należy kierować do spółki "Wodociągi Płockie" - ul. Harc. A. Gradowskiego 11, tel. 994 (bezpłatny – całodobowy).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do
wnioskodawcy, realizacja interwencji poprzez zlecenie wykonania prac w terenie właściwemu podmiotowi.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann, pok. E-14.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock,Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku.;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
data publikacji: 
poniedziałek, 20 lutego 2012, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 14:24 -> historia zmian  (16)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 356

Stopka