Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 378/15
Zarządzenie Nr 502/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku upoważnienia do likwidacji hali pneumatycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art 47 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337), § 7 ust. 2 Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku nadanego Uchwałą Nr 674/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Upoważniam Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z likwidacją hali pneumatycznej zadaszającej korty ziemne na terenie Miejskiego Centrum Sportu.
§ 2
Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przekazania środków uzyskanych z likwidacji ww. środka trwałego na konto dochodów budżetu miasta Płocka.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 502/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 566

Stopka