Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Złożenie skargi.  WOP - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie ustne, zgłoszenie on-line lub w formie papierowej

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku posłów na Sejm, senatorów i radnych – najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź w formie elektronicznej lub papierowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, Biuro Obsługi Klienta (stanowisko nr 1) lub Referat Organizacji i Kadr w Wydziale Organizacyjnym (pok. 119) lub w formie elektronicznej.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - Dział VIII;
- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) – część I instrukcji).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji skargi zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Złożenie skargi. WOP - 07.
data publikacji: 
wtorek, 22 listopada 2011, godz. 14:10
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:32 -> historia zmian  (15)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 812

Stopka