Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.

 

 

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego następuje na wniosek właściciela z uwagi na kradzież, zgubienie lub zniszczenie.

Dodatkową  zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się na wniosek właściciela dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W przypadku wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2. W przypadku wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:
- dowód rejestracyjny
- stosowne oświadczenie, że dodatkowa tablica rejestracyjna została utracona,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana

3. W przypadku wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej:
-   dowód rejestracyjny
-   karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214 ze zm.), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. 

W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz - Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Dotyczy pkt 1

KwotaTytuł płatności
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - jedna tablica (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
93,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dwie tablice (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online

Dotyczy pkt 3

KwotaTytuł płatności
53,00 zł za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika w samochodzie osobowym lub ciężarowym ( w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł. i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online

Opłata skarbowa:

KwotaTytuł płatności
17,00 zł

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana niezwłocznie.  

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, wtórnika tablic  (tablicy)  rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 717),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1840).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
data publikacji: 
czwartek, 14 stycznia 2016, godz. 13:08
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 kwietnia 2020, godz. 09:48 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 761

Stopka