Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.  BSP-19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 2).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- decyzja lub akt notarialny o wywłaszczeniu nieruchomości i wysokości wypłaconego z tego tytułu odszkodowania,
- dokumenty poświadczające spadkobranie wnioskodawcy(ów) - w przypadku śmierci byłego właściciela wniosek składają i podpisują wszyscy spadkobiercy,
- inne posiadane dokumenty w sprawie (plany, mapy itp.).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od zebrania pelnego materiału dowodowego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 2, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy  lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 136 oraz przepisy Rozdziału 6 „Zwrot wywłaszczonych nieruchomości” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 08 marca 2017, godz. 12:34 -> historia zmian  (19)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 779 698

Stopka