Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 990/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 września 2007r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska wicedyrektora w Gimnazjum Nr 8 w Płocku

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz 974) w związku z art.5 ust.5, art. 5c pkt.3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz.818) zarządza się, co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Mariusza Michalskiego – Dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Płocku o powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły –
Pani Urszuli Gołębiewskiej.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od
1 września 2007 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 990/07 z dnia 07 września 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:55
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 505

Stopka