Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

      Grzegorz Lewicki
            Imię i nazwisko


                      Płock, 17 lipca 2009 r.
                                                                                    data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

 Przedmiot, temat  interpelacji: 
 W związku z planami sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5 (należącym do Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.), zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta Płocka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Ile rodzin oraz osób jest zameldowanych w przeznaczonym do sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5?
 2. Jak zostaną zabezpieczone prawa dotychczasowych lokatorów przeznaczonego do sprzedaży przedmiotowego budynku?
 3. Czy lokatorzy z przedmiotowego budynku zostali poinformowani o możliwości zmiany właściciela przedmiotowego budynku i czy mają świadomość o konsekwencjach prawnych takiej zmiany?
 4. Czy podległe Panu Prezydentowi służby są w stanie zapewnić mieszkania zastępcze tym rodzinom, wobec których potencjalny nabywca przedmiotowego budynku może zastosować
 rozmaite utrudnienia (drastyczna podwyżka czynszu, wyłączanie np. z powodu remontów instalacji służących dotychczasowym mieszkańcom budynku, blokowanie dostępu do mieszkań itp.) w korzystaniu z mieszkań?
 5. Czy sprzedaż przedmiotowego budynku wraz z lokatorami bez zabezpieczenia tym lokatorom innych mieszkań o podobnym standardzie stanowi nowy element polityki mieszkaniowej
 Prezydenta Miasta Płocka?
 6. Czy Pan Prezydent oraz podległe mu służby, a także spółki komunalne (MTBS Sp. z o.o., MZGM TBS Sp. z o.o. i ARS Sp. z o.o.) mają w planach także sprzedaż innych budynków z
 wynajmowanymi przez lokatorów mieszkaniami, których prawo do lokalu określa stosunek najmu wobec lokali objętych mieszkaniowym zasobem Gminy Płock?
 7. Jaki jest istotny powód sprzedaży przedmiotowego budynku i czy Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., wobec niezłych wyników finansowych w roku 2008 - o czym zakomunikował w „Gazecie Wyborczej” z dnia 17.07.2009 r. Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki – nie może we własnym zakresie dokonać stosownych remontów i modernizacji przedmiotowego budynku, który stanowi jej własność?    

Uzasadnienie interpelacji: 
Na stronach internetowych Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o., a także w dzienniku „Rzeczpospolita”, ukazało się ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 359,59 m², działka nr ewid. 448 o powierzchni 643 m², położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW PL1P/00078469/7. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny dwupiętrowy o powierzchni użytkowej 359,59 m², w tym: 120 m² lokal użytkowy i 235,59 m² – lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny zawiera 4 lokale mieszkalne, przy czym trzy lokale są zamieszkałe przez lokatorów komunalnych, których prawo do lokalu określa stosunek najmu wobec lokali objętych mieszkaniowym zasobem gminy.
Niepokój budzi fakt, że przedmiotowy budynek jest sprzedawany wraz z – jak to jest podane w ogłoszeniu – zamieszkałymi w nim trzema rodzinami zajmującymi trzy mieszkania. Podobne działania mające miejsce w wielu gminach, powodowały liczne niepokoje społeczne i wzmagały wśród społeczności lokalnych poczucie krzywdy czynionej przez władze samorządowe, które miast zabezpieczać potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców, pozbywały się problemów, zarabiając na krzywdzie najemców mieszkań komunalnych całkiem spore pieniądze ( pozbywając się obowiązku zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla obecnych mieszkańców budynku przy ul. Bielskiej 5, Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. zamierza uzyskać minimum 850.000 złotych).

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: 
Nie dotyczy

Załączniki: 
Nie dotyczy

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 
Nie dotyczy


                                                               /-/  Grzegorz Lewicki
                                                                   
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Grzegorz Lewicki / 2009-07-17 / 1241
data publikacji: 
wtorek, 21 lipca 2009, godz. 12:33
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 lipca 2009, godz. 12:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
65 000 420

Stopka