Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  OOS - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2  (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- decyzję o naliczeniu podatku rolnego,
- w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie podpisu/ -ów na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności pracownika Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
9 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu zgodnie z cz. II pkt 7 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
9,00 zł Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za stwierdzenie własnoręczności podpisu zapłać online
9,00 zł

Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za stwierdzenie własnoręczności podpisu

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: poświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7, natomiast odbiór zaświadczenia pok. E-33, I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2196),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 15:00 -> historia zmian  (33)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 785 104

Stopka