Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  OOS - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2  (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- decyzję o naliczeniu podatku rolnego,
- w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie podpisu/ -ów na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności pracownika Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
9 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu zgodnie z cz. II pkt 7 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
9,00 zł Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za stwierdzenie własnoręczności podpisu zapłać online
9,00 zł

Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za stwierdzenie własnoręczności podpisu

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: poświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7, natomiast odbiór zaświadczenia pok. E-33, I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2196),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 lipca 2018, godz. 14:55 -> historia zmian  (32)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 784 878

Stopka