Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3942/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 91/40 o pow. 495 m2.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782) § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 593/XXXII/04 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat
 - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 91/40 o pow. 495 m2 położonej w Płocku przy ulicy Granicznej, objętej umową sprzedaży warunkowej z dnia 19 sierpnia 2005r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Wiesławę Krysiuk Rep. A – 3638/2005).

§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2005 – Dział 700, Rozdział 70005 § 6050, nr zadania 23/WUGI/I/G - wykupy do zasobu gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3942/05 z dnia 08 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:06
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 538

Stopka