Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Grzegorz Lewicki 
Imię i nazwisko


                     04.02.2010
                                                                                    data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

 Przedmiot, temat  interpelacji: Na podstawie jakiego przepisu prawnego SITA Spółka z o. o. wprowadziła opłatę w wysokości 8,50 zł miesięcznie od swoich klientów, za niewytworzenie w danym miesiącu odpadów komunalnych (jest to opłata za tzw. gotowość spółki do odbioru odpadów)?
Uzasadnienie interpelacji: Stawki za odbiór odpadów, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, ustaliła Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 443/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Cytowana uchwała nie zawiera podstaw do ustalania tzw. opłaty za gotowość spółki do wywożenia nieczystości. Klienci SITA Sp. z o. o. muszą zatem płacić miesięcznie 8,50 zł za to, że nie wytworzyli odpadów komunalnych. Takie działania SITA są także sprzeczne z założeniami zawartymi w Uchwale Nr 358/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla m. Płocka”, w którym to planie zapisano  m. in. zamiar podjęcia skutecznych działań zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Tymczasem SITA Sp. z o. o. wszystkich tych, którzy ograniczają wytwarzanie odpadów komunalnych karze dodatkową opłatą w wysokości 8,50 zł miesięcznie.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -
 

                                                                                                  
                 /-/ Grzegorz Lewicki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Grzegorz Lewicki / 2010-02-04 / 1411
data publikacji: 
poniedziałek, 08 lutego 2010, godz. 12:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 08 lutego 2010, godz. 12:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 588

Stopka