Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XI - 29-08-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /11, 4 KB plik: /11, 4 KB

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 5076 KB plik: pdf, 5076 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Perspektywy budowy nowej linii kolejowej łączącej Płock z Warszawą (w dwóch wariantach: przez CPK i przez Modlin).
4) Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2018/2019. Plany, cele i założenia na sezon 2019/2020.
5) Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka z 27 czerwca 2019 roku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z 18 lipca 2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 194),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 195),
3. dostosowania nazwy publicznej szkoły policealnej (druk nr 184),
4. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Płocka (druk nr 185),
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej (obr. 6 „Gulczewo-Kolonia”, Gmina Słupno) (druk nr 186),
6. zmiany uchwały Nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 187),
7. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki drzew na działce 3188/76 obr. 1 wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 188),
8. ustanowienia 12 sztuk drzew pomnikami przyrody (druk nr 189),
9. zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy łączącej ul. 3-go Maja z Al. Jachowicza oraz sięgacza ulicy Górnej (druk nr 190),
10. zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji (druk nr 191),
11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Płocku zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Słubice - Płock (druk nr 192),
12. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b847/18 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (druk nr 196),
13. odwołania z funkcji ławnika (druk nr 168),
14. skargi Pani Magdaleny Charzewskiej z dnia 03.04.2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku (druk nr 169),
15. skargi Pana Jarosława Żurawskiego z dnia 23.03.2019 r. na Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr 193),
16. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka dotyczącego ochrony tradycyjnych wartości (druk nr 197).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XI - 29-08-2019
data publikacji: 
czwartek, 22 sierpnia 2019, godz. 10:29
ostatnia zmiana: 
czwartek, 22 sierpnia 2019, godz. 10:32 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 845

Stopka