Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3958/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) garaży położonych przy ul. Padlewskiego nr ewid. 21/912, przy ul. Jakubowskiego - Gradowskiego nr ewid. 28/816 oraz przy ul. Błonie 1a nr ewid. 3/857 stanowiących własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203), art.13 ust.1, art.25 ust.1,2 i 3 oraz  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianą Dz. U. Nr 281 poz.2782) i Uchwały Nr 137/2667/02 z dnia 13.05.2002 r Zarządu Miasta Płocka w sprawie wynajęcia garaży gminnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego postanawia się:

§1

Przeznaczyć  do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji):

1. garaż o nr ewid. 21/912 (działka nr 1144)  mieszczący się przy ul. Padlewskiego ze stawką wywoławczą w wysokości 4,31 zł/m2 netto

2. garaż o nr ewid. 28/816 (działka nr 1322) mieszczący się przy ul. Jakubowskiego - Gradowskiego ze stawką wywoławczą w wysokości 4,31 zł/m2 netto

1.garaż o nr ewid. 3/857 (działka nr 1301) mieszczący się przy ul. Błonie 1a ze stawką wywoławczą w wysokości 3,92 zł/m2 netto


§2

Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem zgodnie z Uchwałą  Nr 137/2667/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 13.05.2002 r upoważnia się administratora nieruchomości – MZGM – TBS sp. z o.o w Płocku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3958/05 z dnia 15 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:54
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 544

Stopka