Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 128/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej–Siedleckiej.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej–Siedleckiej za wieloletnią działalność społeczną.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Maria Łukawska – Siedlecka (ur. 03.05.1948 r. w Płocku). Płocki lekarz i społecznik. Od lat aktywnie społecznie pracuje w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku. Wraz z innymi wolontariuszami prowadzi działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niesie pomoc osobom dorosłym pozostającym w biedzie i nie radzącym sobie z problemami życia codziennego, sprawuje opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i wymagającymi szczególnej troski. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia. 

W okresie stanu wojennego Pani doktor Łukawska-Siedlecka pracowała społecznie w aptece leków zagranicznych, działającej przy płockiej Stanisławówce. Pochodzące z darów leki z tej apteki trafiały bezpłatnie do potrzebujących, pod profesjonalnym nadzorem pracujących społecznie lekarzy i farmaceutów.

Człowiek cichy i skromny, a jednocześnie zawsze chętny do niesienia pomocy potrzebującym.

W latach 1998-2002 radna Rady Miasta Płocka.

Wspaniały lekarz, ogromnie szanowany i lubiany przez pacjentów.

W bieżącym roku, po 42 latach praktyki lekarskiej, Pani doktor Łukawska-Siedlecka kończy pracę jako lekarz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej–Siedleckiej.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 128/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:07
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 657

Stopka