Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE  NR 1938/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 4 czerwca 2004r.

 

w sprawie :   wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty xxxxx należności pieniężnych w kwocie xxxxx zł z tytułu kosztów postępowania procesowego.


 Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz § 2 ust. 1 pkt 5  uchwały Nr 286 / XV / 03 Rady Miasta z dnia 29 września 2003 roku zmieniającej uchwałę Nr 873/ XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt.1 Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie  ustalenia  jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka
zarządzam, co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 4  miesięczne raty kwoty xxxx zł. z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Płocku,  płatnych w terminach jak niżej:
   
I rata        -  xxxxx zł  płatna do 1lipca 2004 roku
II rata       -  xxxxx zł płatna  do 1 sierpnia 2004 roku
III rata      -  xxxxx zł płatna  do 1 września 2004 roku
IV rata     -   xxxxx zł płatna  do 1 października 2004 roku


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1938/04 z dnia 04 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 10:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 639

Stopka