Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1642/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 kwietnia 2004 roku.


w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 18 przez Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  postanawiam co następuje:


§ 1

1. Wyrazić zgodę Krajowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 18 o powierzchni 70,35 m2 z najmu na użyczenie.
2. Umowę użyczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1 należy zawrzeć na okres 3 lat.


§ 2

Zobowiązać biorącego do używania do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu tj. opłat za energię elektryczną, centralnego ogrzewanie, wodę itp.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1642/04 z dnia 05 kwietnia 2004r.
data publikacji: 
piątek, 09 kwietnia 2004, godz. 09:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 kwietnia 2004, godz. 09:59 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 582

Stopka