Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dnia 30.08.2004 r.


Zenon Sylwester Wiśniewski
Nr 837

I N T E R P E L A C J A

Temat: wykonania oznakowania kierunkowego miasta Płocka

Uzasadnienie:
W roku bieżącym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka podczas kontroli Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku wskazywała na nieprawidłowości w realizacji umowy przez MZD z wykonawcą oznakowania pionowego w Płocku. Podkreśliła bezprawne organizowanie przetargu na wykonanie oznakowania kierunkowego Płocka, zamiast zlecić tę robotę wykonawcy oznakowania pionowego, z którym ma już podpisaną umowę na tego typu roboty. Jak dowiedziałem się z gazety, przetarg został unieważniony nie ze wskazanego wyżej powodu, lecz zgodnie ze słowami Dyrektor MZD „ Po wejściu wyższej stawki VAT okazało się, że nie wystarczy nam środków”. Zamawiający powinien przewidzieć, że stawka podatku VAT wzrośnie, gdyż wiedział o tym na miesiąc przed wejściem tej stawki w życie.

Pytania:
1. Dlaczego organizowano przetarg, skoro Gmina Płock ma już podpisaną umowę na tego typu roboty z wykonawcą utrzymania oznakowania pionowego?
2.. Dlaczego w ogóle organizowano przetarg w kwietniu, skoro w momencie ogłaszania przetargu było wiadomo, że stawka podatku VAT wzrośnie i nie wystarczy pieniędzy na roboty, a w związku z tym zostanie on unieważniony?
3. Czy rzeczywistym powodem unieważnienia przetargu był brak środków, czy też błędy w specyfikacji, polegające na niemożności wyliczenia ceny ofertowej. Moim zdaniem powodem unieważnienia jest fakt posiadania ważnej umowy na roboty objęte przetargiem z wykonawcą oznakowania pionowego w Płocku? Jeśli tak nie jest, to proszę o opinię prawną w tej sprawie ze strony Urzędu Miasta Płocka.
5. Jeżeli roboty miał wykonywać wykonawca oznakowania pionowego, to czy zapytano się go, czy jest w stanie wykonać robotę taniej, tj. o 15% czyli kwotę wynikającą ze wzrostu podatku VAT od pierwszego maja, tym bardziej, że Gmina Płock ma z nim podpisaną umowę na tego typu roboty.
6. Proszę o podanie planu wpływów środków na środek specjalny MZD na 2004 r. i stan środków na koncie na 1 września 2004 r.
7. Proszę o kopię protokołu z postępowania przetargowego (DRUK ZP-1 ).
8. Czy jest prawdą, że część środków z realizacji unieważnionego przetargu zostało przekazane jako wynagrodzenie za roboty dodatkowe związane z remontem ulicy Bielskiej, chociaż na to zadanie cena była ryczałtowa? Proszę o podanie wartości i zakresu robót dodatkowych.
 9. Dlaczego za powód nie dojścia do realizacji oznakowania pionowego jest brak w budżecie MZD kwoty 30.000 złotych jaka brakowała do realizacji zadania przy jego wartości 200.000 złotych ( wzrost stawki podatku VAT z 7% do 22% ), skoro jest wyjątkowo dobra ściągalność opłat za reklamy na drogach, przewyższająca pierwotne plany, jak wypowiada się na łamach tej gazety Dyrektor MZD?
10. Czy MZD zleci wykonawcy oznakowania pionowego te roboty. Jeśli tak, to kiedy ? Czy w związku z naruszeniem interesów wykonawcy oznakowania pionowego Gmina Płock liczy się z konsekwencjami podjęcia przez niego stosownych działań prawnych w przypadku nie uzyskania roboty, co może narazić Gminę Płock na straty?


/-/Zenon Wiśniewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zenon Sylwester Wiśniewski / 2004-09-21 / 837
data publikacji: 
czwartek, 23 września 2004, godz. 15:10
ostatnia zmiana: 
czwartek, 23 września 2004, godz. 15:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 613

Stopka