Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.  OOS - 22.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8).

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

 
WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
1. pochodzenie psa,
2. rodowód charta (do wglądu) - w przypadku psa rasowego lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca psa rasy chart,
3. książeczka zdrowia psa - do wglądu,
4. dowód opłaty podatku od pasa,
5. numer czipu psa,
6. oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa do celów łowieckich,
7. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za pozostałe zezwolenia (pkt 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy

    Gmina Miasto Płock
    13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, - Zespół  Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa – pokój E52, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:10
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:09 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 422

Stopka