Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.  OOS - 22.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14).

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

 
WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
1. pochodzenie psa,
2. rodowód charta (do wglądu) - w przypadku psa rasowego lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca psa rasy chart,
3. książeczka zdrowia psa - do wglądu,
4. dowód opłaty podatku od pasa,
5. numer czipu psa,
6. oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa do celów łowieckich,
7. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za pozostałe zezwolenia (pkt 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy

    Gmina Miasto Płock
    13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, - Zespół  Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa – pokój E52, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1546).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:10
ostatnia zmiana: 
środa, 09 września 2020, godz. 10:18 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 881

Stopka