Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 121/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 386/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4817), zmienionej uchwałą nr 462/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7987) i uchwałą nr 849/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 8816) wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 pod nazwą „System Informacji Miejskiej Płocka Księga standardów”:

 

1) w części opisowej, w części pod tytułem „Kolorystyka systemu” zapisy dotyczące Poziomu P5 otrzymują brzmienie:

 

Podstawowym kolorem oznakowania SIM jest kolor niebieski, jednakże oznakowanie usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej - nazwanej na potrzeby systemu „strefą zabytkową” - wykonywać należy w kolorystyce brązowej. Szczegółowe rozwiązania znajdują się w części graficznej.

Kolory uzupełniające stanowią: dla niebieskiego – czerwony, dla brązowego – żółty. Kolorystyka tekstu umiejscowionego na tle niebieskim lub brązowym jest zawsze biała, a na tle białym odpowiada kolorowi tablicy (niebieska bądź brązowa).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                Przewodniczący                                                                                                   Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                          Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 121/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:59
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:59 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 713

Stopka