Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXII - 27-09-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/22

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 września 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
4) Przedstawienie i omówienie informacji o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w 2016 roku; informacja nt. działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy.
5) Sprawozdanie z realizacji „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019” w roku 2015.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z 30.08.2016 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
4. wspierania działalności Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku z okazji Jubileuszu 50-lecia,
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
6. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych,
7. reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych,
8. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
9. zmiany Uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
10. zmiany Uchwały Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej (obr. 8),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej,
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Boryszewskiej,
14. zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła,
15. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ichpobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
16. likwidacji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostki Budżetowej w Płocku, likwidacji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku, utworzenia jednoosobowej spółki Gminy - Miasta Płocka pod firmą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
17. skarg Pana Rafała Jeznacha.,
18. skargi Pani Izabeli Reszka,
19. skarg Pana Łukasza Pawelskiego działającego w imieniu Edukacji 2030 Sp. z o.o. osoby prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXII - 27-09-2016
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2016, godz. 08:51
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 września 2016, godz. 08:51 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 682

Stopka