Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3899/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203), § 11 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o 0,5 etatu  w ramach umowy o pracę na zastępstwo. 

§ 2.

Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
63,75 etatu w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim (3 etaty), na urlopie bezpłatnym (1 etat) oraz na urlopie wychowawczym (0,5 etatu) zastępowanych pracowników jednostki,
59,25 etatu od dnia zakończenia urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego oraz zwolnień lekarskich  zastępowanych pracowników jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział  852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85219 –   Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3899/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 535

Stopka