Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3909/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 11-15 października 2005 roku przedstawicieli miasta Płocka do Kirklees w Wielkiej Brytanii w związku z programem NEST

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) w związku z §39 ust. 1 i 2 pkt.4 Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. z 2003 r., Nr 48, poz. 1306) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2152/2004 z dnia 23.07.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam skład delegacji miasta Płocka na wyjazd do Kirklees (Wielka Brytania) w dniach 11-15 października 2005 r.:
1.Iwona Wierzbicka – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru, Urząd Miasta Płocka
2.Anna Lewandowska – Kierownik Referatu Programowania Strategii i Rewitalizacji Starówki, Urząd Miasta Płocka
3.Marianna Janiszewska – Główny Specjalista w Referacie Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Płocka
4.Cezary Dzięcielski – Główny Specjalista ds. Zarządzania Jakością, Referat Organizacyjno-Prawny, Urząd Miasta Płocka

§ 2

Cel wyjazdu: uczestnictwo w trzecim spotkaniu szkoleniowym w ramach projektu NEST, które odbędzie się w dniach 12 – 14 października br. w Kirklees w Wielkiej Brytanii

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka,zad. 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi),dział 750, rozdział 75075, rozdział 75095, §4420.   

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3909/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:13
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 564

Stopka