Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR    673/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja  2007 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 ze zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60,  poz. 535, Nr 180,  poz. 1759; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1207) zarządza się, co następuje:


§ 1

1.Ustala się Prezesowi Zarządu Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Panu  Robertowi Piotrowi Makówka,  wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości stanowiącej 3,3 – krotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 maja 2007 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 595/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 673/07 z dnia 31 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:02
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 605

Stopka