Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/07
          Prezydenta Miasta Płocka
          z dnia 06 lutego 2007r.

 


Wykaz programów zdrowotnych
finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok


Źródło finansowania: 
dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej
zadanie 03/WZS/G  Budżetu Miasta Płocka na 2007r.  .....................    3.376.000,00 zł.

          

1. programy realizowane we współpracy ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - w drodze otwartego konkursu ogłoszonego na podstawie art. 48 w/w ustawy
 
a)program zdrowotny dla mieszkańców Płocka z użyciem metody PET ............     1.800.000,00 zł.
b)program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego .............           90.000,00 zł.
c)program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty .................           60.000,00 zł.
d)program profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów sutka ..................         140.000,00 zł.
e)program profilaktyki i promocji zdrowia w plac. oświatowych na terenie Płocka ..........             60.000,00 zł.       
f)program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci  ................... ....         200.000,00 zł.
g) program edukacji przedporodowej ...............................           10.000,00 zł.
h)program profilaktycznych badań przesiewowych “Biała Sobota 2007” ............            40.000,00 zł.
i)program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców m. Płocka ....            90.000,00 zł.
razem               2.490.000,00 zł.

2.programy zdrowotne finansowane z Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok - zakup usług pozostałych, w tym: akcje informacyjne o realizowanych programach zdrowotnych, zabezpieczenie transportu pacjentów na badania PET, koszty wydania opinii lekarskich kwalifikujących pacjentów do badania PET, monitorowanie realizacji programów  zdrowotnych, konkursy na opracowanie projektów nowych programów zdrowotnych, inne wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych .....................................      886.000,00 zł.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/07
data publikacji: 
poniedziałek, 19 lutego 2007, godz. 11:54
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 19 lutego 2007, godz. 11:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 397

Stopka