Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3923/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 września 2005r.

w sprawie : zwolnienia z opłat za udostępnienie gruntów gminnych pod liniowe instalacje podziemne

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr  116 poz. 1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782 )   Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na zwolnienie Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 z opłat za udostępnienie gruntów gminnych pod liniowe instalacje podziemne na okres  od 08.07.2005. do 07.07.2007r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3923/05 z dnia 06 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:07
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 544

Stopka