Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1)  Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub drzew planowanych do usunięcia na danej nieruchomości.
2) W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. od udzielonego pełnomocnictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku,
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z  Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Art. 7) 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja administracyjna – sprzeciw lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub milcząca zgoda organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. ochrony zieleni, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
data publikacji: 
czwartek, 05 sierpnia 2010, godz. 15:59
ostatnia zmiana: 
środa, 02 września 2020, godz. 07:42 -> historia zmian  (19)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 887

Stopka