Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków  stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie do pobrania takż w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub drzew planowanych do usunięcia na danej nieruchomości

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. za wydanie zaświadczenia - 17 złotych
2. za wydanie decyzji – brak opłaty
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. wydanie zaświadczenia -7 dni
2. wydanie decyzji – 35 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie, decyzja

MIEJSCE ZŁOZENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór dokumentów: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu a, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
2. Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. zabytków archeologicznych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel.: 24 367 14 54,

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256)
2. - art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zm.);
3. - art. 83f ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa godz. 7.30 – 15.30, czwartek godz. 8.30 – 17.30, piątek godz. 8.30 – 15.30

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
data publikacji: 
czwartek, 05 sierpnia 2010, godz. 15:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:06 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 423

Stopka