Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała NR 591/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września  2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a“ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.; Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.; Nr  23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 Dz.U.  z 2003 r.; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568 Dz.U. Z 2004 r.; Nr 102, poz. 1055, Nr  116 poz. 1203) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800,    Dz. U. z 2002 r.     Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39,  Nr 19 poz. 177 Nr 92 poz. 880) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla  się  w całości uchwałę  Nr  1168/LVI/02  Rady   Miasta  Płocka   z dnia 24 września  2002 roku  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym  działki 597/4 o pow. 91 m², objętej Księgą Wieczystą  56682, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

                
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 591/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
data publikacji: 
wtorek, 02 listopada 2004, godz. 07:44
ostatnia zmiana: 
wtorek, 02 listopada 2004, godz. 07:45 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 665

Stopka