Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1200 /04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 stycznia 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na proporczykach klubowych WISŁY Płock

Na podstawie art. 30, ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717) w związku z §13 ust. 2 pkt. 17 Statutu Miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 1306 i §8 ust.1), Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zarządzam, co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu miasta Płocka na proporczykach klubowych WISŁY Płock.
2.Odstępuje się od zawierania umowy oraz od ustalenia opłat.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1200/04 z dnia 12 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:20
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 585

Stopka