Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
2) odpis z właściwego rejestru,
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
4) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
5) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
6) informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak opłat

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej na czas nieokreślony.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, odebranie decyzji administracyjnej: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pok. 209.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Al. Piłsudskiego 6, pok. 209.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30, czwartek 8:30 – 17:30, piątek 8:30 – 15:30.




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
data publikacji: 
środa, 20 lutego 2013, godz. 14:45
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 czerwca 2018, godz. 07:21 -> historia zmian  (15)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 423

Stopka