Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
2) odpis z właściwego rejestru,
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
4) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
5) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
6) informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak opłat

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej na czas nieokreślony.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, odebranie decyzji administracyjnej: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pok. 209.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Al. Piłsudskiego 6, pok. 209.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30, czwartek 8:30 – 17:30, piątek 8:30 – 15:30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
data publikacji: 
środa, 20 lutego 2013, godz. 14:45
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 czerwca 2018, godz. 07:21 -> historia zmian  (15)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 881

Stopka