Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr   202/XIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 8 lipca 2003 roku

 

w sprawie: nadania szkole imienia.

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 5 ust. 5 oraz  art. 58 ust.1 ustawy z dnia            7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz.1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz § 1.1 ust.4 Statutu Gimnazjum Nr 3 w Płocku nadanego w dniu 30 marca 1999 r. uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 196/XI/99, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Nadać Gimnazjum Nr 3 z siedzibą w Płocku przy ulicy Cichej 12 a imię Jana Pawła II.

      
§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

      
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 202/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:51
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:51 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 637

Stopka